Privatpraktiserende logoped MNLL
Åshild Stubø Gundersen

Din Stemme
Postadresse: Postboks 2
6460 Eidsvåg i Romsdal

Mob. - 48 06 29 67
E-post - aasg@dinstemme.no

Jeg er utdannet sangpedagog fra Trøndelag Musikkonservatorium (1982).
1.avdeling spesialpedagogikk fra Volda lærerhøgskole (1992).
2. avdeling spesialpedagogikk, logopedi, Høgskolen i Sogn og Fjordane (2003).
Jeg har arbeidet med stemmefaget siden 1982, hovedsakelig som pedagog ved musikkskoler/kulturskoler, grunnskole og videregående skole.
Kordirigering for både barn/ungdom/voksne og sang/stemmekurs har og er fortsatt en del av arbeidet.
Min egen kunstneriske stemmevirksomhet har jeg i hovedsak utøvd som klassisk mezzosopran- og alt-sanger.
Logopedutdanningen har gitt ny og omfattende kunnskaper innen stemmevansker, talevansker og språkvansker.
Som medlem av Norsk Logopedlag (NLL) vil jeg gjennom rådgivning, veiledning, forebygging og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med stemme, tale, språk, språklige symboluttrykk og svelgvansker.