Privatpraktiserende logoped MNLL
Åshild Stubø Gundersen


Logopedi omhandler òg fagområdene:

Språkvansker
Spesifikke språkvansker

Afasi

Rådgiving, veiledning, konsultasjonSPRÅKVANSKE:
Et språklig produksjonsproblem, noe som berører kommunikasjonen. Tidligere ble dette sett på som et artikulasjonsproblem
En språkvanske har ikke et bestemt uttrykk og forløp,
men arter seg forskjellig fra person til person
En språkvanske kan avhjelpes ved at miljøet rundt personen
tilpasses til den enkelte
En språkvanske er noe som er iboende i personen og kan ikke helbredes

Din Stemme
Postadresse: Postboks 2
6460 Eidsvåg i Romsdal

Mob. - 48 06 29 67
E-post - aasg@dinstemme.no

SPESIFIKKE SPRÅKVANSKER
Definisjon:
Når vi ikke kjenner årsak til språkvanskenAFASI
Afasi skyldes at de områdene i hjernen som bearbeider språklige symboler og knytter sammen tanker og ord, er delvis eller helt skadet
Årsaker:
Hjerneslag. Hyppigste årsak er hjerneblødning og blodpropp
Hjernesvinn
Hodeskader


RÅDGIVNING, VEILEDNING, KONSULTASJON
er former for pedagogisk virksomhet der hensikten er å sette dem som søker hjelp bedre i stand til å hjelpe seg selv, ikke bare i den aktuelle saken de står oppe i, men også i andre lignende situasjoner