Stemmevansker


Blir du fort hes?
Kremter du ofte?
Strever du med å bli hørt?
Har du ofte trang til å svelge?
Har du følelse av klump i halsen?
Eller blir du rett og slett sliten av å bruke stemmen?

Stemmevansker kan oppstå ved sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Det kan føre til forstyrrelser i stemme-/taleapparatet og gi utslag i stemmetretthet, hørbar stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Det er hjelp å få hvis stemmen svikter.
Stemmen er avhengig av god muskelfunksjon i stemmeapparatet.

Målet er å gjenvinne den uanstrengte og uttrykksfulle stemmen.

Stemmen formidler tanker, tanker og følelser.
Stemmen kan fortelle, foredra og undervise. Den kan uttrykke glede, tilfredshet, kjærlighet, sorg, sinne, frykt eller likegyldighet.
Ta vare på stemmen - en viktig kommunikasjonskanal.

Din Stemme
Postadresse: Postboks 2
6460 Eidsvåg i Romsdal

Mob. - 48 06 29 67
E-post - aasg@dinstemme.no